«MEDSHIP: SISTEMA DE GESTIÓN REMOTA DE MEDICAMENTOS PARA MÁQUINAS INTELIGENTES IOT DE DISPENSACIÓN DE MEDICINAS A BORDO DE BARCOS»

20/12/2023

«MEDSHIP: SISTEMA DE GESTIÓN REMOTA DE MEDICAMENTOS PARA MÁQUINAS INTELIGENTES IOT DE DISPENSACIÓN DE MEDICINAS A BORDO DE BARCOS»